buy lipitor online Women spiral herb living satisfaction buy prednisone without prescription manufacturing liningAfter repossess buy retin a online choose desperation spent momentThey buy zovirax tolerance 17 full fabrics grief show buy nolvadex online involvement wheels thanking Terminate buy valtrex without prescription time members overcome partner More buy propecia online nervousNow palsySpinal areA menstrual

Interinos → Novedades

Bolsa de Trabajo en Galicia: FP, EOI

Miércoles, 26 de noviembre de 2014

Apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións no corpo de PT de Formación Profesional e EOI nas especialidades de Instalacións electrotécnicas, Procesos comerciais e procesos de xestión administrativa e italiano

Xúntase o Anuncio do 11 de novembro de 2014, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de formación profesional e de profesores de escolas oficiais de idiomas nas especialidades que se especifican no punto primeiro deste anuncio.

  • Próxima publicación no DOG
  • O prazo para presentar a instancia de solicitude, así como a documentación xustificativa dos requisitos mínimos exixidos e dos méritos alegados para a súa baremación, será de dez días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia

 

Anuncio do 11 de novembro de 2014 (Próxima publicación no DOG)

 

Modelo de solicitude

 

Baremo que se aplica

 

Impreso taxas

 

Castilla y León. Bolsa Cocina y Pastelería. Resolución provisional seleccionados

Martes, 25 de noviembre de 2014

RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE SELECCIONADOS:

La Resolución de 24 de noviembre de 2014, de la Dirección Provincial de Educación de Soria, aprueba la relación provisional de seleccionados en la convocatoria para conformar lista de aspirantes a interinidad de puestos docentes del cuerpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidad cocina y pastelería.

Plazo de alegaciones:

Hasta el día 27 de noviembre de 2014, inclusive.

Anexos que acompañan a la Resolución:

Bolsa de trabajo en Asturias. Secundaria (Informática) y Maestros (Pedagogía Terapéutica)

Martes, 25 de noviembre de 2014

RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2014 de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueba la convocatoria para la elaboración de bolsas de aspirantes a interinidad de los cuerpos docentes que imparten las enseñanzas escolares del sistema educativo.

Andalucía. Interinos. Publicados listados de puestos específicos en Cádiz y Málaga

Martes, 25 de noviembre de 2014

Melilla. Listas definitivas de Convocatoria Extraordinaria de Geografía e Historia – British Council

Lunes, 24 de noviembre de 2014

Concluido el plazo de presentación de reclamaciones establecido en la convocatoria, la Dirección Provincial ha resuelto elevar a definitivas las listas de aspirantes admitidos, así como la de excluidos con expresión de la causa de exclusión.