ISLAS BALEARES. Oposiciones a cuerpos docentes 2022.


10 Dic, 2021

OPOSICIONS 2022

Des d’ANPE, hem elaborat un document que recull la distribució de places per cossos, especialitats i illes per a les oposicions docents del 2022.

  • El termini per matricular-se serà entre el 19 de gener i el 7 de febrer de 2022, ambdós inclosos, on els mèrits són fins el darrer dia de la convocatòria (7 de febrer).
  • Els aspirants només poden optar a una especialitat i illa. 
  • Es podrà participar per Cl@ve, DNI electrònic o certificat digital reconegut i Codi d’usuari de personal docent.
  • Les proves selectives comencen a partir de dia 25 de juny de 2022. El calendari definitiu es traurà més endavant, deixant oberta la possibilitat de fer coincidir l’inici de les proves amb altres territoris. Al programa informàtic d’oposicions es podrà consultar tot.
  • Es prorroguen els temaris, i es manté la tria de 3, 4 o 5 bolles segons el número de temes que corresponguin a la prova. La prova pràctica tindrà dues opcions perquè els aspirants n’elegeixin una.
  • Es manté el caràcter eliminatori de les parts i es respecta el 60% de la fase d’oposició i el 40% de la fase de concurs. 
  • Es manté el barem, on l’experiència a l’ensenyament públic segueix ponderant 0,7 punts per any treballat fins a un màxim de 7 punts sobre 10 de la puntuació del barem.
  • La programació s’efectuarà en un document PDF, sense superar els 15 MB, referida a un curs escolar d’acord amb les instruccions dictades pel curs 21-22.
  • Pel que fa a les causes d’exclusió dels membres de tribunals es publicaran més endavant, possiblement al gener o febrer.

oposicions-2022